header banner
Default

Accounts Center was launched by Meta to help professionals understand TechPulse


Table of Contents

Meta lanceert vandaag met ‘Accounts Center’ een nieuwe tool. Die zou het makkelijker moeten maken om de instellingen van al je verschillende accounts te beheren.

Meta is het moederbedrijf achter Facebook, Facebook Messenger en Instagram en WhatsApp. Drie van die vier accounts zal je nu op een gecentraliseerde manier kunnen beheren. Zowel in de Facebook-, Messenger- als Instagram-app verschijnt een nieuwe categorie in de instellingen. Via dat ‘Accounts Center’ beheer je drie accounts in een klap.

Op die manier zul je nu persoonlijke details en wachtwoorden tussen accounts kunnen delen. Ook je veiligheidsvoorkeuren (om bijvoorbeeld aan te melden) en je advertentievoorkeuren worden nu tussen de verschillende profielen gesynchroniseerd. Meta wil het dus makkelijker maken om je instelling te beheren. Krijg je op Instagram andere advertenties te zien dan op Facebook? Dat kan je verhelpen door beide accounts het accountcentrum toe te voegen en de voorkeuren te synchroniseren.

Tegelijk met het accountcentrum kondig Meta aan dat het de advertentievoorkeuren beter te begrijpen wilt maken. “Activity information from ad partners” zou gebruikers meer zicht moeten bieden op hoe gegevens verzameld en gebruikt worden om reclame te tonen op het Meta-platform. In de omgekeerde richting beweert het bedrijf ook de opties voor Meta-reclame elders op het internet te verduidelijken. Zo krijgen gebruikers de mogelijkheid om reclame te zien over zaken waarin ze geïnteresseerd zijn.

Accounts appart houden

VIDEO: Meta Business Suite Setup - De complete gids voor 2023 (voorheen Facebook Business Manager)
Andrew Hubbard

Hou je graag je verschillende Meta-accounts apart? Dat blijft gewoon kunnen. In zowel de Facebook-, Messenger- en Instagram-app zit zo’n accountcentrum. Daaraan een tweede of derde account koppelen is volledig optioneel. Je hebt toegang tot dezelfde instellingen, alleen zal je deze voor elk account afzonderlijk moeten instellen.

Vanaf vandaag zullen de eerste gebruikers de veranderingen te beginnen merken. Naar alle verwachting is het accountcentrum over enkele maanden algemeen beschikbaar. Naar de toekomst toe is de kans groot dat ook andere instellingen gedeeld zullen worden tussen accounts via het Account Centrum.

  • Lees ook: Meta krijgt Europese monsterboete voor schenden van privacy

Arthur De Graef

Arthur is gepassioneerd door muziek, films en games en linuxgebruiker in zijn vrije tijd. Volgens hem zit achter alles, ook de nieuwste technologie, een verhaal dat hij met plezier uitpluist.

Sources


Article information

Author: Nathan Conley

Last Updated: 1704093482

Views: 689

Rating: 4.3 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathan Conley

Birthday: 1924-05-13

Address: 12581 Erickson Station, Jefferystad, AZ 81968

Phone: +4211878758840088

Job: Artificial Intelligence Specialist

Hobby: Playing Chess, Lock Picking, Sewing, Animation, Survival Skills, Rowing, Tennis

Introduction: My name is Nathan Conley, I am a multicolored, persistent, brilliant, resolute, clever, forthright, striking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.