header banner
Default

"De digitale kloof is groter dan je denkt", zegt de stad Landen, die burgers wil helpen bij het gebruik van een computer of smartphone


Table of Contents

  Christophe Vandercam / Photo News

  In Landen gaat vandaag een "digibank" open. Een plek in de stad waar je terecht kan met digitale vragen. Als je bijvoorbeeld niet weet hoe je online een afspraak moet maken bij de dokter of hoe je met je smartphone betalingen kan doen, kan je voortaan op dinsdagvoormiddag in het Huis van het Kind terecht.

  De stad Landen start met de steun van de Vlaamse Overheid met een "digibank". Je kan er terecht voor allerlei vragen zoals "hoe moet ik mijn belastingen online invullen" of "hoe installeer ik Itsme op mijn smartphone".

  "We stellen inderdaad vast dat veel mensen digitaal niet mee zijn en zo in de problemen komen, want voor meer steeds meer formulieren of documenten moet je gebruik maken van je computer of smartphone", vertelt schepen van Welzijn Eddy Vandenbosch (L'anders) in Landen. "Via de digibank gaan we proberen onze bevolking op de digitale sneltrein te krijgen, zodat ze niet achterop geraken."

  Enkele vrijwilligers zullen elke dinsdag van 9 tot 12 uur in het Huis van het Kind  beschikbaar zijn om onze inwoners verder te helpen met alles wat te maken heeft met digitalisering: "We gaan er computerlessen organiseren, je kan er gratis een laptop uitlenen, maar evengoed uitleg krijgen over nieuwe apps van de overheid zoals Itsme, Mijn Burgerprofiel, het invullen van belastingen, enz..."

  Vanaf vrijdag zal dat ook om de twee weken kunnen in OC De Wing in deelgemeente Neerwinden. "We vinden het niet meer dan normaal dat wij als lokaal bestuur mensen mee op weg helpen in deze digitale evolutie", zegt schepen Vandenbosch nog.

  Sources


  Article information

  Author: Tammy Reynolds

  Last Updated: 1704674642

  Views: 1383

  Rating: 4.6 / 5 (109 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Tammy Reynolds

  Birthday: 1977-03-27

  Address: 758 Roberts Ville, East Sara, VA 19210

  Phone: +4154151576125404

  Job: Paramedic

  Hobby: Telescope Building, Writing, Wine Tasting, Meditation, Baking, Surfing, Embroidery

  Introduction: My name is Tammy Reynolds, I am a expert, steadfast, accomplished, bold, brilliant, frank, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.