header banner
Default

Er dit pc-batteri i stand til at dræne hurtigt?


Batteriet på din bærbare pc holder ikke evigt. Men der er ting, du kan gøre, så batteriet beholder så meget kraft som muligt. Og nogle ting, du absolut ikke må gøre. 

Her er Komputer for alles bedste tips til længere batterilevetid:

Tip 1: Lad være med at dræne batteriet

VIDEO: Battery Draining Too Fast in Windows 10 (Easy Fixes)
MDTechVideos

Det værste du kan gøre, er at lade pc'en køre på batteri, når du har adgang til en strømforsyning. På sigt tager batteriet skade af blive drænet og opladet ofte. 

Tip 2: Sæt opladeren i pc'en

VIDEO: 20 Amp batteriladdare med datorströmförsörjning - 220v AC till 1,5v / 3v / 6v / 9v / 12v / 24v DC
Mr Electron

Når Windows advarer dig om, at din pc er ved at løbe tør, bør du straks sætte strømstikket i.

Tip 3: Sluk pc'en helt

VIDEO: How to Revive a Dead Laptop Battery 2020
EL Profesor

Lad være med blot at lukke skærmen ned, så pc'en går i slumretilstand. Sluk i stedet helt for pc'en, og få længere batterilevetid.

Tip 4: Lad pc'en op, før den slukkes

VIDEO: Windows 10 Tips for Maximizing Battery Life
Acer Support

Hvis pc'en skal være slukket i længere tid, så sørg for, at den er ladet mindst 50 procent op først.

Tip 5: Undgå sollys og varme

VIDEO: How to prevent battery drain when your Windows 10 computer is switched off
mydoodads

Sørg for, at pc'en hverken for sollys eller for meget varme. Opbevar den køligt.

Tip 6: Hold Windows opdateret

VIDEO: How To Calibrate Laptop Computer Battery - Make Sure Its Reading Properly
PC Monkey

Gamle programmer og et gammelt Windows betyder, at pc'en bruger mere batteri. Sørg for at opdatere - det er også mere sikkert for dig ifb. virus og sikkerhedsbrud.

Tip 7: Køb et nyt

VIDEO: How to Clean Your PC | Computers and Coffee
iBUYPOWER

En desperat situation kan kræve en drastisk løsning. Du skal være opmærksom på, at batterier uværgerligt taber kraft over tid, lige meget hvor meget du gør for at behandle det godt. Der kommer formentligt et tidspunkt, hvor du bliver nødt til overveje, om et nyt batteri er vejen frem for din bærbare.

Med en powerbank løber du aldrig tør for strøm på din mobiltelefon. Lige nu får du to numre af Komputer for alle med en powerbank i flot design for kun 59,50 kroner. Læs mere her.

Sources


Article information

Author: Brittany Garcia

Last Updated: 1702855921

Views: 780

Rating: 3.9 / 5 (64 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brittany Garcia

Birthday: 1933-09-22

Address: 36006 Norman Green, Karenview, MI 25406

Phone: +4649324903098218

Job: Accountant

Hobby: Cocktail Mixing, Robotics, Video Editing, Skateboarding, Sailing, Fishing, Gardening

Introduction: My name is Brittany Garcia, I am a ingenious, fearless, forthright, transparent, intrepid, radiant, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.