header banner
Default

Hoe schrijf je een marketingplan? | KVK


Marketing is de verzamelnaam voor alle activiteiten die je doet om je product of dienst onder de aandacht te brengen van (mogelijke) klanten. In een marketingplan beschrijf je hoe je die activiteiten aanpakt en met welk doel. Maak zelf een marketingplan in zeven stappen.

Stel je vraag bij de Vraag Maar Raak-sessie 'Klanten vinden en binden'

Ben je op zoek naar advies, tips en inspiratie om nieuwe opdrachten te krijgen en je (online) zichtbaarheid te vergroten? Ga in gesprek met andere ondernemers en een KVK-adviseur en vraag maar raak! Deelname is gratis.

Rotterdam: Donderdag 7 december 2023, van 10.00 uur tot 12.00 uur.
OnderNemerSplein - Blaak 40. Meer informatie en aanmelden

Arnhem: Donderdag 14 december 2023, van 14:00 tot 16:00 uur.
OnderNemerSplein - Kronenburgsingel 525. Meer informatie en aanmelden

Een marketingplan is onderdeel van je ondernemingsplan. In dit plan beschrijf je jouw doelgroep (de markt) en de behoefte van je potentiële klant. Daarnaast beschrijf je hoe je deze doelgroep gaat bereiken en hoe je product of dienst inspeelt op hun vraag of behoefte. Je plan bespreken met een ervaren ondernemer kan kosteloos bij Ondernemersklankbord.

Onderdelen marketingplan

VIDEO: How to Create a Marketing Plan | Step-by-Step Guide
Visme

Maak zelf een marketingplan in zeven stappen. Deze zeven stappen vormen de hoofdstukken van je marketingplan:

1. Maak een SWOT-analyse

VIDEO: How To Create A Marketing Plan | Step-by-Step Guide
Adam Erhart

In een SWOT-analyse zet je de belangrijkste sterktes en zwaktes van je bedrijf en bepaal je kansen en bedreigingen. Het is onderdeel van je marktonderzoek. Maak nu je SWOT-analyse en gebruik de uitkomst ervan in de volgende zes stappen van je marketingplan.

2. Bepaal je marketingdoelen

VIDEO: Strategisch marketingplan maken | marketingplan in 7 stappen
Strategischmarketingplan.com

Bepaal je marketingdoelen en maak ze meetbaar. Dit zorgt ervoor dat de kans groter is dat je ze realiseert.

Wat wil je bereiken? Schrijf eerst je droom op voor de lange termijn. Je droom opschrijven geeft je als persoon een doel, en inspireert je. Word je een diervriendelijke visagist en treed je op in een tv-programma? Of word je zorgverlener met de meest tevreden klanten van Nederland?

Schrijf daarna je doel op. Dat is wat je wilt bereiken binnen drie maanden tot een jaar. Zie het als je eerste stap om je droom te verwezenlijken. Fabbro tipt: “Zorg dat je doel meetbaar is, zoals omzet in euro’s, aantal nieuwe volgers of klanten. Met de SMART-methode stel je concrete en duidelijke doelen voor je marketingplan.”

3. Kies je doelgroep

VIDEO: Het belang van een ondernemingsplan | KVK
KVK

Maak een duidelijke keuze op welke klant je je richt. En beschrijf wie je klant is. Hoe beter je dit weet, hoe beter je marketing werkt. Een bekende valkuil is om te denken dat iedereen je klant is. Durf een keuze te maken in wie je product of dienst het hardste nodig heeft en waarom. Dan kun je al je activiteiten op hen inrichten en krijg je het beste resultaat van je inspanningen. 

Geef je klant persoonlijke kenmerken, ook wanneer je bedrijven als klant hebt: 

 • Noem demografische kenmerken van je klant, zoals geslacht, leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau of beroep. 
 • Breng het sociale netwerk, de (media)interesses, hobby’s en het koopgedrag van de klant in kaart. 
 • Bedenk wat de dagelijkse bezigheden en zorgen van de klant zijn. 

Gebruik deze kennis in de volgende stappen, waarin je bepaalt waar, wanneer en hoe je klanten bereikt.

4. Creëer je merk

VIDEO: Business Model Canvas: Uitleg + Voorbeeld | KVK
KVK

Je merk bestaat uit je identiteit, imago en reputatie. Het is een antwoord op de vragen: Wie ben je? Hoe wil je gezien worden en hoe word je gezien? Met je merk draag je de visie en missie van je bedrijf uit. Je merk zorgt voor herkenning bij je klanten. Als ze weten waar je voor staat, verbinden ze zich gemakkelijker met je en begrijpen meteen het verschil tussen jou en je concurrent. 

Creëer je merk door op te schrijven wie je bent en hoe je wilt dat klanten je zien. Onderzoek vervolgens waarin jij verschilt van je concurrenten. Bekijk hiervoor websites van je concurrenten, vraag offertes op of bel ze. Als je weet wat je concurrenten bieden, kun je zelf beter antwoord geven op de vraag: Wat maakt mij bijzonder? Waarom kiezen klanten voor mij? 

Schrijf je merk vervolgens op in een zin, bijvoorbeeld: ‘ik wil gezien worden als vegetarische slager die de wereld verbetert.’ Of ‘ik wil dat klanten mij zien als een bedrijf dat veel betekent voor de maatschappij’. Fabbro licht toe: “Je imago en de boodschap die je wilt overbrengen komen bijvoorbeeld terug in je naam, logo, website of advertenties. Alle kleur, lettertype, tekst en afbeeldingen die je gebruikt, sluiten hierbij aan. Bij een milieuvriendelijk bedrijf past bijvoorbeeld de kleur groen. En bij een persoonlijk familiebedrijf past het om afbeeldingen met mensen erop te gebruiken.” 

Wil je voorkomen dat anderen je merk misbruiken of je producten namaken? Overweeg dan om je merk te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Als je merk is geregistreerd heb jij als enige het recht om het te gebruiken. Als anderen zonder toestemming je merk gebruiken, kun je hierdoor tegen hen optreden. Aan merkregistratie zijn kosten en voorwaarden aan verbonden.

5. Kies je marketingmix

VIDEO: How To Create A Marketing Plan | Adam Erhart
Adam Erhart

Een marketingmix is de combinatie van middelen die je gebruikt om je marketingplan verder in te vullen. Meestal worden deze middelen ingedeeld volgens vier P’s: Product, Prijs, Plaats en Promotie.

Product
Omschrijf je product of dienst en benoem welk probleem van je klanten jij daarmee oplost. Vertel ook waarin jouw product of dienst verschilt van dat van je concurrent. Denk aan verpakking, service, garantievoorwaarden en imago.

Prijs
Bepaal je verkoopprijs of uurtarief en beschrijf waar je deze prijs op baseert. Benoem ook je prijsbeleid, dat wil zeggen: je betaalmethodes, betaalvoorwaarden en kortingen. Beschrijf waarom je welke korting geeft en hoe je die berekent. 

Vergelijk je prijzen met die van je concurrenten. De vraag naar een product en het aanbod ervan hebben invloed op de prijs die je ervoor kunt vragen. Actuele prijzen en prijsontwikkelingen van producten, diensten en producenten vind je op de website van het CBS.

Plaats
Omschrijf de plaats waar klanten je product of dienst kopen. Denk aan winkels waar je product ligt, een distributeur of een verkooppagina op het internet. Vraag je daarna af of het voor klanten gemakkelijk is om je product of dienst daar te kopen. Zo niet, zoek dan plaatsen waar dat wel zo is en schrijf die op. 

Zorg dat de plaats past bij het soort bedrijf dat je hebt. Niet alleen het dorp of de stad zelf, maar ook de locatie die je hiervoor kiest. Zoals een bedrijventerrein, buiten het centrum, in het centrum of vanuit huis. Beschrijf of de omstandigheden van de locatie gunstig zijn voor je bedrijf. Denk aan lokale wet- en regelgeving, economische situatie en bevolkingsopbouw. Die verschillen namelijk per locatie.

Promotie 

Kies via welke media je je klanten wilt bereiken. Kies de media die je klanten gebruiken én die bij jou en je bedrijf passen. Schrijf daarna per keuze op welk resultaat je verwacht. Koppel dit aan de doelen die je in stap 2 hebt geformuleerd.

Benoem zowel traditionele als online media. Traditionele media zijn bijvoorbeeld televisie, radio, tijdschriften, bushokjes, de krant en mond-tot-mond-reclame. 

Online media bestaan bijvoorbeeld uit:

 • Zoekmachines
  Het voordeel van zoekmachines is dat bijna elke doelgroep ze gebruikt. En ze blijkbaar naar iets op zoek zijn want ze typen een zoekvraag in. Je kunt op twee manieren bovenaan komen in de zoekresultaten: betaald en onbetaald. Pas je website aan om gratis hoger te komen in een zoekmachine. Of kom sneller bovenaan door te adverteren in een zoekmachine. 
 • Social media
  Via social media kun je actief het gesprek met je klanten opzoeken. Ook social media kun je betaald en onbetaald inzetten. Je eigen volgers bereik je onbetaald. Via betaalde advertenties bereik je gericht nieuwe mensen. Vind uit op welk socialmediakanaal je klant zit door klant- of concurrentieonderzoek.
  Fabbro benadrukt dat marketing via social media veel van je vraagt. “Bijhouden, reageren, adverteren. Sluit het aan bij je doelgroep en vind je het leuk om te doen? Kies dan een kanaal en ga er vol voor, doe het niet half.” 
 • E-mailmarketing
  Met e-mailmarketing kun je klanten informeren, inspireren of een aanbieding doen. E-mailmarketing richt zich vooral op bestaande klanten. Zij hebben jou immers hun e-mailadres gegeven.
 • Influencermarketing
  Influencers zijn bekende mensen met veel trouwe volgers. Als je influencers inzet, betaal je hen om jouw dienst, product of bedrijf te promoten onder hun volgers. Overweeg influencermarketing als je weet dat een bepaalde influencer populair is bij jouw klanten. 
 • Affiliate marketing
  Affiliate marketing houdt in dat anderen (‘publishers’) jouw product of dienst aanbevelen via hun blog, podcast, socialmediakanaal of website. Vanuit dat kanaal linken ze naar jouw website of webshop. Als een klant via deze link bij jou koopt, betaal je de publisher een afgesproken bedrag. Het voordeel van affiliate marketing is dat je pas betaalt wanneer het jou iets oplevert. 
 • Contentmarketing
  Contentmarketing betekent dat je content(tekst, beeld of video) maakt die waardevol is voor jouw klanten. Deze content deel je Je deelt kennis in bijvoorbeeld een vakblad, op een bekend YouTube-kanaal of op websites die je klanten vaak bezoeken. Het delen van kennis of het inspireren van klanten levert je naamsbekendheid, leads of websitebezoeken op.

6. Stel je budget vast

VIDEO: Webinar: Hoe maak je een marketingplan?
Bambuu - Grip op marketing

Stel vast hoeveel geld je wilt uitgeven aan marketing en in welke periode. Dan weet je straks of je marketing voldoende oplevert om ermee door te gaan. Je kunt op meerdere manieren je budget berekenen: 

 • Reken uit hoeveel geld je nodig hebt om je doelen (stap 2) te bereiken. Bedenk dat het meeste budget opgaat aan advertentiekosten. 
 • Bepaal je  verwachte omzet en reserveer een percentage hiervan voor je marketingactiviteiten. 
 • Kijk of er geld overblijft op je begroting en gebruik dat restbedrag voor marketing. 
 • Onderzoek hoeveel je concurrenten uitgeven aan marketing en neem dat bedrag als basis voor je eigen marketingbudget.

Fabbro tipt: “Geef nooit je hele budget in een keer uit. Begin bijvoorbeeld met een budget van 50 euro per maand voor zoekmachine-adverteren en een paar tientjes voor social media. Experimenteer eerst met je boodschap en kijk of je de juiste doelgroep bereikt. Stuur daarna bij.”

7. Maak een planning

VIDEO: Wat is een marketingplan? | Communicatiebureau BeeNobby
BeeNobby

Maak tot slot een planning waarin je opschrijft wanneer je welke advertenties inzet, zodat je je doelen uit stap 2 haalt. Vergeet niet om je resultaten regelmatig te checken, bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal. 

Fabbro licht toe : “Marketing kost tijd. Gun jezelf een week voor het uitdenken van je marketingplan. Reken daarna minimaal vier uur per week voor marketing. Je website of socialmediaprofiel staat immers altijd aan. In deze tijd werk je je website of socialmediaprofiel bij, schijf je teksten, maak je foto’s, bekijk je de resultaten en stuur je advertenties bij.” 

Heb je alle stappen doorlopen? Dan ben je klaar om van start te gaan!

Sources


Article information

Author: Linda Walters

Last Updated: 1702455603

Views: 1104

Rating: 3.7 / 5 (39 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Linda Walters

Birthday: 1944-04-27

Address: 30320 Waters River, Port Sarah, GA 74691

Phone: +3549541956054026

Job: Real Estate Agent

Hobby: Running, Chocolate Making, Kite Flying, Skydiving, Golf, Camping, Horseback Riding

Introduction: My name is Linda Walters, I am a unyielding, accessible, audacious, expert, exquisite, irreplaceable, dedicated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.