header banner
Default

På grund af salg af bitcoin skal to personer betale skat af fortjeneste


Table of Contents

Højesteret har afgjort, at fortjenesten fra salg af bitcoin er skattepligtigt i to tilfælde.

Højesteret har torsdag afgjort, at to personer skal betale skat af det udbytte, de har fået, i forbindelse med, at de har solgt bitcoin.

Det fremgår af et resumé af to domme, som retten har afsagt torsdag.

Højesteret er enig med landsrettens afgørelse i de to sager.

Den første sag drejer sig om en mand, som har købt bitcoins ved seks køb og som donationer i perioden 2011 til 2015. Donationerne fik han, fordi han udviklede og stillede en software til bitcoin til rådighed.

Han solgte de bitcoins med fortjeneste i 2017 og 2018.

Den anden sag drejer sig om en mand, som erhvervede sig bitcoin som vederlag for at stille serverkraft til rådigheden for bitcoin-systemet og validere bitcoin-transaktioner i perioden 2011 til 2013. Det kaldes også mining.

Han solgte nogle af sine bitcoins i 2018 med fortjeneste.

Uenig i begrundelse

VIDEO: Så meget betaler du i skat af din kryptovaluta (Bitcoin skat Danmark 2021)
Daniels Pengetips

Højesteret regnede købet i den første sag som foretaget i spekulationsøjemed. Af den grund mener retten ikke, at man kan regne det som skattefrit.

Det fremgår af dommen i sagen, at manden var uenig i, at han erhvervede sig bitcoin for at spekulere i kryptovalutaen.

Derudover vurderer Højesteret, at salget af donationerne og de bitcoin, som manden i den anden sag fik som vederlag, kunne regnes som omsætning i deres ikke-erhvervsmæssige virksomheder.

Af den grund var det også skattepligtigt.

Det er Skatteministeriet, som har været modparten i de to sager.

Sources


Article information

Author: Travis Dillon

Last Updated: 1702751642

Views: 776

Rating: 4.4 / 5 (100 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Travis Dillon

Birthday: 1996-07-18

Address: 613 Hudson Flats Apt. 845, Nicholastown, NC 34800

Phone: +3795136353878019

Job: Article Writer

Hobby: Camping, Role-Playing Games, Backpacking, Chess, Lock Picking, Horseback Riding, Sculpting

Introduction: My name is Travis Dillon, I am a capable, Precious, proficient, resolved, dedicated, unyielding, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.