header banner
Default

Pirit Taşı (Demir Taşı) Nedir? Pirit Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Pirit Taşı Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir?


Table of Contents

  Pirit ya da Pyrite adı verilen doğal taşının ismi, “ateş” manasına gelen Yunanca “pyr” sözcüğünden gelmektedir. Pirit, metale ya da diğer bir sert yapılı malzemeye çarpması durumunda yangını başlatabilmek amacı ile gerekli olan kıvılcımları yaratmak için kullanılabilmesinden dolayı doğal taşa bu isim verilmiştir.

  Pirit Taşı Nedir?

  Pirit Taşı, demir taşı şeklinde de bilinmektedir. Hem erkekler için hem de kadınlar koruyucudur ve eril enerjiyi artırma özelliği ile bilinmektedir. Fiziksel ve duygusal nitelikteki tehditlere karşı büyük ölçüde koruyuculuğa sahip olmaktadır.

  Pirit Taşı Ne İşe Yarar?

  Pirit demir taşı ateşleyici olan niteliğe sahip doğal bir taştır. Parıldayan görünümünün içerisinde, metal ya da herhangi bir taşa çarparak yaşama kıvılcım veren bir ateş taşıdır. Bir toprak elementi şeklinde olan Pirit taşı, güneşin sıcaklığını ve güneşin kalıcı varlığını ve bireyin kendi gücü ile zenginlik yaratma kabiliyetini simgeleyebilen ateş enerjisi ile rezonansa girmektedir. Kendi doğasından dolayı erkeksi nitelikte bir eylem içeren, canlılığı sağlayan ve irade taşıdır. Bireyin yeteneklerinden ve potansiyelinden yararlanarak düşüncelerin akışını teşvik etmektedir.

  Pirit Taşı Nerelerde Bulunur?

  Pirit taşı, yaygın niteliğe sahip olan bir sülfit minerali olmaktadır. Magmatik ayrımlaşma vasıtası ile oluşmaktadır. Magmatik yapılı kayalarda, hidrotermal damarlarda, kontakt metamorfik yataklar içerisinde, birincil ve ikincil şeklindeki bazı sedimanter kayaların üzerinde bulunan bir taş çeşididir.

  Pirit Taşı Nasıl Anlaşılır?

  Pirit taşının kolay anlaşılmasını sağlayan belirli özellikleri bulunur. Bu özelliklerden ilki pirit taşının kolay kırılabilir bir yapıda olmaktadır. Görünümü ise çizgilidir. Rengi itibari ile altına benzemektedir fakat sertliği sebebiyle altın gibi işlemesi kolay değildir. Altına benzemesi sebebi ile kişileri kolayca kandırabilir. Bahsedilen kandırabilme riskinden dolayı “Ahmak Altını” şeklinde de isimlendirilmiştir. Sedimenter bir başka deyiş ile suyun dibine çökmüş olan tortular, magmatik, başkalaşım kayaları arasında veya hidrotermal çökeltisi şeklinde bulunmaktadır. Kırıkları sedef eğrisi biçimindedir. Aztekler tarafından bir kehanet aynası olarak kullanılmıştır.

  Pirit Taşı Nasıl Kullanılır?

  Pirit taşı, enerjiyi yükseltebilmek amacı ile Sitrin, kuvars ve yeşim gibi öbür iyi şans getirdiğine inanılan taşlar ile birleştirilerek kullanılabilmektedir. Zen meditasyon geleneği kapsamında taşlar beyaz bir kumaşın üstüne yerleştirilir ve enerji ya da ilham verici olan bir terapötik seans için ise mum yakılmaktadır. Başlamadan önce ise mevcut olan bölge ve taşlar adaçayı ile binlerce senedir kullanılmakta olan eski temizlik ritüeli aracılığı kapsamında temizlenir ve arındırılır.

  Pirit Taşının Faydaları Nelerdir?

  Pirit taşının çok sayıda yararı bulunur. Bunlardan birkaç tanesi şu şekilde sıralanabilir:

  İşleri neticeye kavuşturabilmek amacı ile gerekli olan güven ve sabrı getirmektedir.

  Negatif olan enerjilere, çevresel tehditlere, duygusal nitelikteki saldırıya ve fiziksel zararlara karşı bir savunma mekanizması oluşturmaktadır.

  Sanatta, bilimde, matematikte, mimaride ve pek çok disiplinde, özellikle de çevrenin ve evrenin doğal uyumlu olan simetrisini tanıyan kişilerde yaratıcılığa ilham vermektedir.

  Hırs, azim ve bağlılık özelliklerini harekete geçirir.

  Pirit Taşının Özellikleri Nelerdir?

  Pirit taşının özellikleri; kullanıcısını kuvvetli ve istikrarlı tutabilmek, kontrol zincirlerinden kurtulmak ile alakalı olmaktadır. Hem ruhsal açıdan hem de duygusal olarak, bireyi zararlardan uzak tutabilen sezgisel bir kuvvete sahiptir. Aynı zamanda da yaratıcılığa ilham verebilen bir taştır.

  Pirit Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

  Pirit taşından kolye, tesbih, yüzük ve benzeri aksesuarlar yapılabilmektedir. Bu aksesuarları hemen hemen her yerde bulabilmek mümkündür. Bununla birlikte bu aksesuarlar çok sayıda çeşide de sahip olmaktadır.

  Pirit Taşının Temizliği ve Bakımı Nasıl Yapılır?

  Akan suyla temizleme tekniğinde sert olan taşları akan suyun altında 4 ya da 5 dakika civarında yıkayarak temizlenmektedir.

  Deniz suyu veya tuzlu suda bekletme tekniğinde sert taşları on dakika kadar deniz suyu veya tuzlu suda bekletip temizlemek mümkün olmaktadır.

  Toprağa gömerek temizleyebilme tekniğinde taşı 24 saat süresince açık alanda veya bir saksı içinde toprağa gömerek temizlemek mümkün olmaktadır. Topraktan çıkarılan taş üzerindeki tozu atabilmesi amacı ile suya tutmak gerekir.

  Sources


  Article information

  Author: Danielle Hurley

  Last Updated: 1703660882

  Views: 611

  Rating: 4.9 / 5 (63 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Danielle Hurley

  Birthday: 1931-03-13

  Address: 35325 Kelly Islands Apt. 597, Port David, WA 49207

  Phone: +3575889937823018

  Job: Bank Teller

  Hobby: Board Games, Chess, Cross-Stitching, Stamp Collecting, Camping, Whiskey Distilling, Robotics

  Introduction: My name is Danielle Hurley, I am a unguarded, transparent, unswerving, unwavering, important, radiant, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.